Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

helge garage.jpeg

Hjem

Panponic leverer til forhandlere av vekst-løsninger for kjøkken og kontormiljøer og kjøkkenhager. Vil du starte selv? Vi leverer forretningsmodeller, markedsføring, salgssystemer og utstyr som gjør deg i stand til å etablere din egen, lokale bygartnerivirksomhet. For akvaponier og gartneribransjen deltar vi med prosjektering og leveranse av anlegg.

Panponic leverer systemer som gjør folk i stand til å dyrke egen mat på garasjeveggen, i kjelleren, på terrassen, på taket, i gangen, på kjøkkenet, av velforeninger, nabolag, familien - ja, du skjønner! Og nå lager vi også Bygartneriet  - som du selv kan drive!

 

Panponic er leverandør av teknologi og systemer for dyrkingsanlegg basert på hydroponiske løsninger. Selskapet kombinerer egenutvikling og representasjon av andre teknologi- og kunnskapsleverandører i prosjektleveranser. Samtidig representerer Panponic internasjonale leverandører av komponenter og produkter i det norske forhandler- og forbrukermarkedet. Produktspekteret dekker lys-, vann-, nærings- og dyrkingsløsninger.

tregren stor.jpg

Hydroponier fra Tregren

Panponic er grossist for Tregrens husholdningshydroponier. Dette er den ledende leverandøren av slike systemer. Den nye T-series lanseres nå.

Panponic bygger nå også opp en representasjonsvirksomhet for leverandører av produkter som egner seg for norske husholdninger og hageentusiaster. Finske Tregren har valgt Panponic som grossist for sine velprøvde husholdnings-hydroponier. Vi ser at disse produktene også er interessante for kontormiljøer, kantiner, institusjoner, restauranter og kafeer, så vel som på kjøkkenbenken. Det er store forventninger til den nyeste produktlinjen,  T-Series, som også har en app-basert styringsfunksjon for smart-telfoner.

Outline_icon_with_wordmark_green.png

BYGARTNERIET er en forrteningsmodell som inkluderer gartneri og utsalg i det samme by-lokalet.

Vår nyeste satsing er lanseringen av BYGARTNERIET. I denne forretningsmodellen kobineres gartneridrift med butikkutsalg samt salg fra egen produskjon til det lokale HORECA-markedet. Det første BYGARTNERIET åpner i Arendal rundt påsketider. Det er lokalisert ved Torvet i Arendal, og lokalene er ca, 200 kvm. Butikkdelen er ca. 60 kvadrat av lokalet, som ellers består av hydroponiet (gartneriet), kjøle og nursery. Beliggenheten ved Torvet skal også brukes for utendørs sommersalg av sesongvarer fra det lokale landbruket. Butikken vil kombinere salg fra egen produksjon, med annet grønt og tilbehør til det "grønne måltid". I tillegg vil butikken føre utstyr for hydroponisk hjemme- og hagebruk. BYGARTNERIET i Arendal vil ha et produskjonsvolum på ca. 50.000 planter i året.

Vil du starte selv? Vi leverer forretningsmodeller, markedsføring, salgssystemer og utstyr som gjør deg i stand til å etablere din egen, lokale bygartnerivirksomhet. Kontakt oss!

Det er nå det skjer!

Når velforeninger produser fisk og grønnsaker i et lagerlokaler ”downtown” er ting snudd såpass på hodet at analytikerne hevder at dette skiftet vil være blant de mest betydningsfulle i tiden vi går inn i. Det er altså store forventninger til teknologien Panponic representerer. Internasjonalt sett er det i det siste ti-året gjort betydelige investeringer i vannbaserte vekst-systemer, og markedet er nå utvilsomt i ferd med å etablere seg. En forklaring er at LED-teknologien, som brukes i vekstlys-riggene i våre leveranser, nå er på et regningssvarende kostnadsnivå. 

Lysriggene som markedsføres av Panponic leveres av Intravison.

Lysriggene som markedsføres av Panponic leveres av Intravison.

I Norge er forskningsanlegget ved NIBIO på Landvik, Grimstad, det eneste i sitt slag. Her produseres regnbueørret og salat i et integrert akvaponi-anlegg. Anlegget er prosjektert og bygget med bidrag fra tidligere deltakere og stiftere av Panponic, konsulentgruppen Feedback Aquasystems.  Erfaringene fra forskningsstasjonen brukes nå av Panponic ved prosjektering og leveranser av hydroponier. Også Universitetet i Agder er involvert i utvikling av teknologien. Dette kunnskapsmiljøet er sentralt for oss i Panponic, i vårt arbeid for å gjøre teknoligene tilgjengelige i markedet.

Panponic leverer vannbaserte resirkuleringssystemer for moderne hagebruk, til næring, undervisning, nabolag og husholdning.


Panponic leverer vannbaserte resirkuleringssystemer for moderne hagebruk - til næring, undervisning, nabolag og husholdninger.