Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Nytt

Her skriver Panponic om hva som er nytt i fra oss og i teknologien, ting vi er med på og spesielle kampanjer. I tillegg legger vi ut tekniske ting, tips og nytt fra bransjen vår. Vi håper dere vil følge med på våre skrivereier.

 

Panponic etablerer BYGARTENERIET på Torvet i Arendal

C Litangen

Arendal blir en av de første første byene i Norge med et eget bygartneri. Bak satsingen står Panponic Biosystems AS. Selskapet leverer moderne vekstsystemer basert på hydroponisk teknologi, og lanserer modellen for bygartnerier i Arendal. - Målet er å åpne på Tovet innen et par måneder, sier daglig leder Jan Krøger.

ostelarsen.jpg

Bygartnertriet flytter inn i gamle Bondeheimen

Krøger er en av partnerne i Panponic - og vil lede satsingen i Arendal. - Vi har utviklet en forretningsmodell som skal gi fulltidsjobb til to personer. Dette er det første bygartneriet som etableres, så vi må regne med litt justeringer av system og forretning utover mot sommeren, men målet er å åpne til påske, sier han.

I tillegg til grønt fra eget gartneri vil BYGARTNERIET selge systemer for kjøkkenbruk, hagebruk og for offentlige miljøer, som restauranter, kontorer og kantiner. - Vi tror også at varer som pesto, oljer og juicer godt kan passe inn,  og vi har skikkelig lyst til å supplere med annen frukt og grønt som er produsert i distriktet, avslører Krøger.

Panponic vil gjerne bygge flere slike bygartnerier og utsalg i årene som kommer, men er da avhengige av at de finner interesserte drivere. - Vi behøver folk som vil stå på - som har litt teknisk kunnskap, litt grønne fingre og som er interessert i salg og service. Driverne må også investere noen kroner i gartneriet sitt. Krøger forklarer at Panponic sin rolle i sammenhengen er som et ressurssenter, på leveranse av systemer, erfaringsdeling, varesortiment og markedsføring.

BYGARTNERIET markerer en ny nisje i detaljhandelen. Løsningene kan godt selges i eksisterende utsalg og på nett, men teknologien krever spesiell veiledning. Derfor tror de mer på spesialbutikker. At bygartneriene både vil selge varer og produsere varer selv, er også et poeng her. - Vi ser at forretninger som både produserer og selger fra egen produskjon har større mulighet til å lykkes i byhandelen, mens senter-butikkene er inrettet for rent varesalg, er forklaringen til Krøger.

Til spørsmålet om innovasjon, svarer grunderen: - Jo, da. BYGARTNERIET er skikkelig nytt på mange måter. Vi har satt sammen løsninger fra eksisterende teknologi, supplert med noe egenutviklet - og i tillegg forsøker vi altså å bygge opp en ny nisje i detaljhandelen, som jo er en innovasjon i distribusjonen av denne nye teknologien. Autoriteter på feltet sier også at dette er ting som vil forandre verden i de nærmeste tiårene, så vi for se. Nå prøver vi i hvert fall å gi et bidrag til det grønne skiftet i Norge, og om vil lykkes er delvis opp til folk i byen her. BYGARTNERIET på Torvet i Arendal er Panponic sin pilot, og mye skal klaffe, er Krøgers nøkterne vurdering, men gleder seg - det gjør ingeniøren med lang fartstid i oljeservice.