Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Nytt

Her skriver Panponic om hva som er nytt i fra oss og i teknologien, ting vi er med på og spesielle kampanjer. I tillegg legger vi ut tekniske ting, tips og nytt fra bransjen vår. Vi håper dere vil følge med på våre skrivereier.

 

Garasjeveggen produserer 120 salathoder på en sommer

C Litangen

helge garage 2.jpg

Panponic

helge salat .jpg

Panponic

Panponic markedsfører og selger vannbaserte dyrkingsystemer for grønnsaker, krydderplanter og bær (hydroponi-anlegg). Et konsept vi har utviklet er et utendørs anlegg (se bilder) som er 2 m langt og kan ha 2 til 4 etasjer. Her oppnås full utnytting av vann og næring, og man slipper luking og sprøyting. Anlegget kan produsere minst 3 høstinger av salat på en sesong, dvs fra 60 til 120 salathoder avhengig av antall etasjer. Anlegget er også egnet for jordbær, tomater og diverse urteplanter. Anlegg vil selges fra Hydroponiet i løpet av våren 2018.