Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Nytt

Her skriver Panponic om hva som er nytt i fra oss og i teknologien, ting vi er med på og spesielle kampanjer. I tillegg legger vi ut tekniske ting, tips og nytt fra bransjen vår. Vi håper dere vil følge med på våre skrivereier.

 

Urbant Landbruk i Lørdagsrevyen

C Litangen

Professor Sissel Torre i Lørdagsreveyen 10. feb 2018

Professor Sissel Torre i Lørdagsreveyen 10. feb 2018

Lørdag 10 februar hadde NRK Lørdagsrevyen et omfattende innslag om Urbant Landbruk. I reportasjen ble det vist til støtteordninger i Oslo, for borettslag og vel-foreninger, entreprenører og næringsvirksomheter. Panponic sitt samarbeid er basert på kunnskapsmiljøer som Universitetet i Agder og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) på Landvik.

I reportasjen ble det henvist til Universitetet på Ås (NMBU), som skal lede et forskningsprosjekt finansiert av EUs Horisont 2020. Om formålet heter det at prosjektet ".. ønsker å styrke samarbeidet mellom EU og Kina for å fremme urbant landbruk med sikte på økt matsikkerhet, ressurseffektivitet og smartere, mer robuste byer." Også NIBIO er en sentral deltaker i prosjektet.Oslo kommune har utlyst 2 millioner kroner i støtte. I kunngjøringen sier de at "Oslo kommune ønsker å oppmuntre til urbant landbruk. Urbant landbruk er biologisk produksjon av mat og nytteprodukter i byen, inkludert dyrking av planter, husdyrhold, akvakultur og birøkt." Det er mange som kan søke fra den økonomiske potten til urbant landbruk. Utlysningen lister: borettslag, sameier, kommunale virksomheter, næringsvirksomheter, frivillige aktører, organisasjoner, foreninger, grønne og sosiale entreprenører og personer med privat bostedsadresse i Oslo. Se utlysningsteksten her.

Panponic Biosystems arbeider sammen med forskningsmiljøet rundt NIBIO sin stasjon på Landvik. Her er også Universitetet i Agder (UIA) en partner og konsulentmiljøet Feedback Aquaculture gode partnere.

Panponic Biosystems AS leverer vannbaserte resirkuleringssystemer for urbant landbruk og moderne hagebruk - til næring, undervisning, nabolag og husholdninger. Selskapet vil posisjonere seg som en av pionerene på arbeidet med å gjøre teknologien tilgjengelig for markedet i Norge. En av satsingene er BYGARTNERIET - som kombinerer hydroponianlegg (gartneri) med eget butikk-utsalg. Det første BYGARTNERIET etableres nå ved Torvet i Arendal. Les historien vår her!