Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

helge tomat.jpeg

Kontakt

Panponic er leverandør av vekstsystemer for industri, urbane gartnerier, offentlige miljøer og norske hjem og hager. Bygartneriet kombinerer gartneri og utsalg i ett lokale og samme lokale  i norske byer.

Kontakt oss!

Partner i Panponic Biosystems og daglig leder av Bygartneriet i Arendal er Jan Krøger. Jan har switchet fra oljeservice til grønnsaksproduskjon. Han ville gjøre noe interessant i og for hjembyen, og er altså nå i full gang med det grønne skiftet.

Jan var med å grave ut kjelleren til 2L for noen ti-år siden, og da dette lokalet ble klarert for Bygartneriets formål, var han ikke sen om "å slå til". Du treffer ham på telefon 075 09 877 - eller epost jkr@panponic.no

Hvis det er noe veldig viktig, er det best om du bruker skjemaet til under!

 
Navn *
Navn