Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Våre Systemer

 

Hydroponi-systemer for vannbasert dyrking av nyttevekster

I hydroponi-systemer brukes vann tilsatt næring for at nyttevekster skal vokse og trives. I tillegg til næring må plantene ha lys, enten sollys eller kunstig lys (lampelys eller LED-lys). Det finnes en rekke forskjellige hydroponi-systemer, avhengig av tilgjengelig plass, type plante som skal dyrkes, og formålet med dyrkingen, og om systemet skal plasseres innendørs eller utendørs. I Bygartneriet har vi valgt å satse på systemer basert på gjenbruk (resirkulering) av vann og næring.  Anleggene består i prinsippet av en tank med næringsløsning, en beholder for plantene, og en pumpe for sirkulering av næringsløsningen gjennom plantenes rotsystem med jevne mellomrom. Ved å sirkulere vannet tilføres også nødvendig oksygen.

system.jpg

En prinsippskisse for et hydroponi-anlegg er vist her. Næringsløsningen pumpes fra tanken til plantebeholderen, hvor det returneres til tanken via et overløp. Pumpa trenger ikke å gå kontinuerlig, men kan styres vha en «timer». Vann og næring tas opp i plantene etter hvert som plantene vokser, så ny næringsløsning må fylles på tanken når nivået blir lavt. 

I Bygartneriet sår vi frø i plugger av steinull. Steinull er et mineralsk materiale som ikke gir fra seg noen problematiske forbindelser eller organisk stoff. I hydroponi-systemer er det om å gjøre å minimere tilførslene av organisk stoff som kan gi bakterievekst og soppvekst.

 
 

Fordeler med hydroponi-systemer:

·       Systemene er basert på resirkulering av næringsløsning som gir 100% utnyttelse av vann og næring.

·       Stor produksjon på små arealer, rask vekst og god plantekvalitet. I innendørs systemer kan det ta 6-7 uker fra såing til ferdig salat.

·       Ingen problemer med ugress og skadedyr (f.eks. snegler) i utendørs systemer.

·       Minimale problemer med plantesykdommer eller insekter. Sprøytemidler benyttes ikke.

·       Kan klare seg uten vanning over lang tid, inntil 1-2 uker avhengig av tankvolum. 

·       Dekorative systemer som også gir bedre innemiljø (luftkvalitet, luftfuktighet).

 

IMG_0009.jpg

Næringsløsninger

For at grønne planter skal vokse og trives trengs en rekke makro- og mikronæringsstoffer. Makronæringsstoffene trengs i relativt høye konsentrasjoner, mens mikronæringen bare trengs i lave konsentrasjoner. Panponic lager og selger konsentrerte næringsløsninger som blandes i vannet til plantene. De konsentrerte næringsløsningene må lages som to ulike løsninger, vi har kalt dem Nutri-A og Nutri-B. Dersom de blandes vil fosfor felle ut metaller og kalsium slik at disse stoffene ikke blir tilgjengelig for plantene. Vi har flasker fra 250 ml til 1 liter. For riktig næringskonsentrasjon til plantene tilsettes 4 ml Nutri-A og 4 ml Nutri-B per liter vann fra springen. Dette gir et ledetall (EC) på 1,0-1,2 mS/cm, oppløst stoff (TDS) på 550-600 mg/l (ppm) og pH 5,7-6,0 som vil egne seg bra for salater og de fleste urteplanter, samt jordbær og tomat. Nutri-A inneholder nitrogen som NO3- og NH4+, kalsium og chelatert jern, sink, bor, kobber, molybden og mangan. Nutri-B inneholder fosfor, kalium, magnesium og svovel. Vi har «refill» ordning for næringsløsninger. Kom innom Bygartneriet i Arendal for påfyll når flasken er tom.

 
20180807_125400.jpg

Lys

Innendørs systemer må ha kunstig lys for at plantene skal vokse og trives i vinterhalvåret. Alle våre systemer benytter moderne LED-teknologi for belysning. LED gjør det mulig å velge riktig bølgelengde og lysintensitet for optimal vekst, gir lite varme, og er energisparende i forhold til tradisjonell belysning. Lite varmeutvikling gjør at plantene kan vokse helt opp til lysdiodene uten at de skades.  Er du interessert i lyssystemer vi forhandler. Ta kontakt!


Våre Hydroponisystemer


I Bygartneriet har vi satset på å forhandle og utvikle 3 ulike hydroponisystemer; 1) små systemer for innendørs produksjon og dekorasjon (Tregren), 2) større systemer basert på renner som kan monteres innendørs eller utendørs for grønn produksjon og dekorasjon til husholdninger, næringsbygg og offentlige institusjoner, 3) store etasjesystemer for innendørs kommersiell produksjon og/eller undervisning/demonstrasjon. I tillegg kan vi levere systemer for såing og den tidlige vekstfasen (oppal).

Små systemer for hjemmebruk, Tregren T6 og T12

Små systemer for hjemmebruk, Tregren T6 og T12

Av de små systemene forhandler vi Tregren T3, T6 og T12. T6 og T12 er vist på bildene nedenfor. Alle er utstyrt med en sirkulasjonspumpe som sikrer jevnlig næringstilførsel til plantene, og LED-lys som sikrer god vekst året rundt av salat og krydderurter. Du kan plukke salatblader til daglig forbruk samtidig som nye blader vokser ut. Det eneste du trenger å gjøre er å fylle på næringsløsning, ca. 1 liter pr. uke i T3 og T6, og ca. 2 liter pr. uke i T12. Det vil si at to liter konsentrert næringsløsning (1 liter Nutri-A og 1 liter Nutri-B) varer i flere år. Når du handler disse systemene hos oss får du gratis næringsløsning (2 x 250 ml) og potter, samt gode råd og veiledning.

Etasjesystem for storskala produksjon

Etasjesystem for storskala produksjon

Ved utendørs montasje kan man få 3-4 salatavlinger pr år, med flotte store salater. Det eneste du trenger å gjøre er å fylle på næringsløsning. Forbruket av næringsløsning vil være ca. 2 liter pr døgn (ca. 14 liter pr uke) i et anlegg med 3 renner a 2 meter (totalt 6 meter) med stor salat sommerstid (som på bildet nedenfor). Det vi si at to liter konsentrert næringsløsning (1 liter Nutri-A og 1 liter Nutri-B) varer ca. 125 dager. Kom ned til Bygartneriet i Arendal for å se vårt utendørs vegganlegg der. Anlegget vil være i salg fra høsten 2018.

Av større systemer for innendørs- og utendørs bruk, utvikler vi et rennesystem som vist på bildene nedenfor. Systemet består av en tank med næringsløsning, en liten pumpe som går på intervall, og selve rennene montert på et stativ. Systemet er egnet for salat- og urteproduksjon innendørs med kunstig lys, eller utendørs med sollys i sommerhalvåret. Systemene kan bestilles med ulik lengde og antall «etasjer», og kan være frittstående eller for veggmontasje. Det vil også være mulig å henge på potter for produksjon av tomater (se venstre bilde nedenfor). Ved kjøp av et slikt system kan du få du med alt som trengs, inkludert potter og næringsløsning, samt lys dersom anlegget skal monteres innendørs.

Rennesystemer for innendørs- og utendørs bruk

Rennesystemer for innendørs- og utendørs bruk

Av store etasjesystemer for innendørs kommersiell produksjon og/eller undervisning/demonstrasjon, har vi bygd et anlegg som er ca. 10m x 2m grunnflate og 2,3m høyt med 4 etasjer med LED-lys mellom hver etasje (se bildene nedenfor). Det er montert inne i Bygartneriet i Arendal og produserer salater og krydderurter for salg til kunder. Det skal produsere ca. 800 salater pr uke ved full kapasitet. Vi har også etablert et så- og spireanlegg i Bygartneriet. Her står plantene ca. 2 uker før de settes inn i det store etasjesystemet. Etasjesystemer i ulike størrelser, samt spireanlegg, vil vi levere til kunder på forespørsel.